ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-11/19 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА ЗА АПАРАТ MICROSEMI CRP

  • /07.03.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /07.03.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /26.03.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /16.04.2019./ Обавештење о закљученом уговору уговора можете преузети овде.