ВИЗИРИ ЗА „СУПЕР ХЕРОЈЕ“

Донација од стране ЈЦИ Ниш – Коморе Младих и активних грађана и NiCAT Кластера напредних технологија кроз пројекат „За Супер Хероје“.
www.zasuperheroje.rs