СВАКАКО СУ НАЈВЕЋИ ХЕРОЈИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ТЕХНИЧАРИ АЛИ ЊИХ ПРАТЕ И НЕМЕДИЦИНСКИ ХЕРОЈИ

Немедицинске хероје данас похваљујемо што су ту у сваком тренутку да помогну медицинским тимовима.
Радници вешераја, спремачице, возачи, портири, кол центар, инфопулт и телефонска централа, мајстори, радници који возе и стерилишу медицински отпад, магационери, набавна служба, информатичка служба и сви административни радници који свакодневно раде велики су ХЕРОЈИ ТАКОЂЕ.
ХВАЛА СВИМА НА ПРЕДАНОМ РАДУ.