СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Службу за техничке и друге сличне послове чине :
– Одељење за техничке послове ( у слопу којег функционишу шест одсека и то: Одсек за обезбеђење објекта, Oдсек за одржавање објекта и опреме, Oдсек за возни парк, Oдсек за информације, Oдсек за стерилизацију медицинског отпада и Oдсек вешерај).
– Одељење позивни центар
Основне активности ове службе усмерене су на 24 часовно одржавање техничке исправности централног објекта и 66 истурених здравствених станица и амбуланти.
Сви одсеци ове службе представљају сервис осталим службама и доступни су 24 часа запосленима са циљем да се обезбеди максимални ниво квалитета пружених услуга.
Запослени у Служби за техничке и друге сличне послове, поред редовних активности ангажовани су око формирања и одржавања ковид амбуланти, где несебично и професионално обављају своје радне задатке.