ПРОМОЦИЈА САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ У О.Ш.“УЧИТЕЉ ТАСА“

Психолог Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, промовисао рад саветовалишта 24.10.2019.године ученицима шестог и осмог разреда основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу.

Бити здрав има различито значење за различите људе.
Светска здравствена организација (СЗО) дефинисала је здравље као “стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености”.

Постоји више аспеката здравља као што су:

• Физичко здравље–одражава механичко функционисање тела
• Ментално здравље – одражава способност јасног и кохерентног мишљења
• Емоционално здравље – омогућава да се препознају и адекватно испоље
емоције (радост, љутња, уживање), што подразумева и адекватно реаговање на стрес
• Социјално здравље – означава способност успостављања и одржавања социјалних контаката са људима
У ужем смислу здравље подразумева:
• да не постоји болест
• да особа функционише нормално унутар опште прихваћених здравствених стандарда у
односу на пол, старост и географско подручје и
• да органи функционишу адекватно, како посебно, тако и у склопу међусобних односа.