МЕРА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. Телефон за информације и контакте – 062 8044390 који ће пацијенти користити за позиве или СМС поруке.
2. Мејл гинекологије за питања пацијената је ginekologija@domzdravljanis.co.rs
Наведене контакте би требало да користе пре свега онколошки пацијенти и пацијенти са устаљеном хроничном терапијом.
Контакти су намењени и трудницама у циљу решавања административних потреба (упућивање на лекарску комисију, издавање дознака и др.). Документацију овог типа би након обављеног телефонског разговора била упућена на кућну адресу труднице.
Напомена: Контакти не служе за заказивање прегледа.
3. Физиолошке трудноће и здраве труднице максимално треба да смање број посета код изабраног гинеколога.
4. Пацијенткиње које долазе у Службу за здравствену заштиту жена треба да буду без пратиоца (само у изузетним случајевима када је то због здравственог стања неопходно).