ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ВРЕМЕ НОВОНАСТАЛЕ СИТУАЦИЈЕ

У складу са препорукама Министарства здравља, директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан, рад свих служби прилагодио је новонасталој ситуацији.

У Служби за здравствену заштиту деце и школске деце направљена је таква организација рада да је потпуно онемогућен контакт здраве и болесне деце.

Улаз број 2. опредељен је за директни улаз у простор за изолацију.

Улаз број 3. опредељен је за болесну децу.

Улаз број 4. опредељен је за здраву децу (систематски прегледи и вакцинација).