МОНОГРАФИЈА „75 ГОДИНА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У НИШУ“

Ова монографија представља сведочанство о годинама које су за нама, развојном путу здравствене заштите а истовремено је сведок садашњих дешавања. У монографији је представљена Мисија и Визија развоја примарне здравствене заштите у Нишу. Монографија „75 година примарне здравствене заштите у Нишу“ на најбољи начин презентује и рад Дома здравља Ниш, данас модерне установе примарне здравствене заштите, чија је делатност очување здравља целокупног становништва Града Ниша и околине. Поводом обележавања овог значајног, платинастогјубилеја, кадаобележавамо седамдесет пет година од оснивања примарне здравствене заштите у Нишу, можемо бити поносни на развојни пут који смо имали као и на постигнуте резултате рада.
Примарна здравствена заштита у Нишу организована је кроз рад Дома здравља Ниш, Апотеке Ниш, Завода за здравствену заштиту студената, Завода за здравствену заштиту радника, Завода за хитну медицинску помоћ и Завода за плућне болести и туберкулозу и представља изузетно значајан део здравственог система, од чије развијености, ефикасности и квалитета рада зависи рад осталих делова здравственог система. Корисници на овом нивоу остварују први контакт са професионалном здравственом заштитом и углавном успевају да задовоље своје здравствене потребе, а уколико то није случај упућују се на друге, специјализоване нивое здравствене заштите.
Дома здравља Ниш поседује такве кадровске и техничке капацитете да у сваком моменту може да пружи адекватну здравствену заштиту за око 260.000 становника. У овом моменту захваљујући стручним службама и савременој опреми, у могућности смо да спроводимо Националне скрининг програме. Посебна пажња посвећује се осетљивим групама са посебним акцентом на старе, мање покретне и непокретне пацијенте.
Дом здравља Ниш је данас израстао у највећи здравствени центар у земљи по организационој, кадровској структури и мрежи здравствених станица и амбуланти. О томе сведочи дванаест служби које функционишу у централном објекту и шездесет пет пунктова у граду и селима, завидни кадровски ниво са великим бројем специјалиста, примаријуса, магистара и доктора наука, и као такав представља научно – наставну базу Медицинског факултета у Нишу.
Мисија и Визија Дома здравља обавезују нас да у наредном периоду највећи Дом здравља у држави, постане препознатљив по примени савремених медицинских доктрина како би ишао у корак са сличним установама у Европи и свету и дело које смо добили у наслеђе од наших учитеља и претходника одржимо и унапредимо.