Текстови из категорије Саветовалиште за младе

Припрема деце за полазак у школу

Драги родитељи, ова презентација је припремљена са намером да помогнете вашем детету да се припреми за полазак у школу. За децу је то веома важан корак у њиховом животу – корак у одрастање, прихватање обавеза,

Детаљније

Поремећај комуникације код деце типичног и атипичног развоја

Говорна и језичка развијеност се процењује у зависности од: – узраста, – речника детета, – разумевања говора, – фонемског слуха, – чула слуха, – артикулације, – мењања променљивих речи, – логичке садржине и повезаности говора,

Детаљније

Исхрана деце школског узраста

Раст и развој детета су резултат генетских фактора, али и других фактора на које можемо да утичемо, од којих је најважнија исхрана. Правилна исхрана је основна база доброг здравља детета и подразумева правилан и разноврстан

Детаљније

Припема детета за полазак у школу

Под појмом припремљености или спремности детета за школу подразумева се довољна дететова развијеност на свим оним подручјима која су важна за савладавање свих захтева које поставља школа.

Детаљније

Промоција Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш

Промоција Саветовалишта за младе на ТВ ЗОНИ ПЛУС 21.07.2021. године. Гост емисије психолог Дома здравља Ниш Миодраг Ђорђевић. Емисију можете погледати преко следећег линка

Детаљније

Емоционално повређивање деце

Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког, односно емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја

Детаљније

Саветовалиште за младе Дома здравља  Ниш 

..бави се индивидуалним и групним здравственоваспитним радом са адолесцентима узраста 10 до 19 година, унапређењем и очувањем здравља, као и испитивањем и лечењем поремећаја здравља. Обухвата: праћење раста, развоја и полног сазревања очување репродуктивног  здравља

Детаљније

Како изгледа напад панике

Напад панике спада у анксиозне поремећаје. Основни разлог због кога је напад панике у савременим психопатолошким класификацијама убројан у анксиозни поремећај је у томе што је он привидно необјашњив особи који га доживљава. Дакле, панични

Детаљније
Nazad na vrh