ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-10/19 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АПАРАТЕ BECKMAN COULTER AU 680 I BECKMAN COULTER AU 5800

  • /01.02.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /01.02.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /06.03.2019./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
  • /21.03.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.