АКРЕДИТАЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У среду 22.02.2017. године Служба за физикалну медицину и рехабилитацију Дом здравља Ниш, спроведен је процес акредитације.  За реализацију тог процеса био је задужен  фацилитатор Владо Давковски из Агенције за акредитацијуздравствених установа Србије и спољашњи оцењивач спец.др мед Срђан Томић.

Процес се одвијао кроз три фазе:

  • разговор са руководством Дома здравља и члановима тима
  • преглед документације коју је припремио тим из Службе за физикалну медицину и рехабилитацију
  • обилазак просторија Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

Уговор о акредитацији Службе за физикалну медицину и рехабилитацију потписан је 07.10.2016. године са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије.
Након тога, директор је донео одлуку да се формира тим од 10 чланова. Именован је вођа тима чији је задатак био да руководи и организује рад тима  и кординише  сарадњу са координатором за акредитацију Дома здравља Ниш и фацилитатором из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Тим је у току процеса акредитације спремио обимну и садржајну документацију која је систематски прикупљена. Радна свеска је попуњена доказима који су неопходни у процесу рада. Описана је актуелна пракса са кратким освртом  на примену стандарда и критеријума и спроведено је објективно самооценњивање  по скали за оцењивање а у складу са нивоом усаглашености који је служба постигла по једном критеријуму стандарда. Радна свеска је обједињена и као јединствени документ послата Агенцији за акредитацију здравствених установа. У извештају су садржане и основе стратешког планирања установе, стратешки цињеви и текст Изјаве о Мисији и Визији.

Током целог процеса акредитације запосленима у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију је јако значила подршка фацилитатора из Агенције за акредитацију здравствених установа, чији  су савети допринели унапређењу целог процеса акредитације.

Поступак акредитације нам је помогао да схватимо значај Дома здравља Ниш у пружању услуга корисницима на нивоу примарног здравства а надамо се да ће допринети и унапређењу превенције лечења и рехабилитације корисника.