ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-12/20 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА ЗА ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

  • /02.08.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /02.08.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /01.10.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /02.11.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде