ИНТЕЗИВИРАНА САРАДЊА СА УСТАНОВАМ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ- ДАНАС СА ЗАВОДОМ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ

У циљу унапређења сарадње између установа на примарном нивоу, одржан је радни састанак између предстаника Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш и Дома здравља Ниш. Састанак је одржан дана 28.11.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Завода.
Дискусија је обухватила многе теме које ће допринети унапређењу рада на примарном нивоу и омогућити заједничку сарадњу на бројним пројектима и бројним акцијама.