ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

Значај физичке активности за људски организам на првом месту се огледа у улози очувања његове здраве функције, како у физичком и здравственом, тако и у психичком и у менталном смислу.
Физичка активност, уколико се упражњава на умерен и адекватан начин  који варира од особе до особе и зависи од њених особина, као што су пол, старост и конституција,  утиче на укупно очување виталности, кондиције и животне функције