ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПОСТИГНУТИХ У 2022-ОЈ ГОДИНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

У циљу евалуације постигнутих резултата у раду Дома здравља Ниш, одржан је 28.12.2022.године у 11 часова састанак представника руководства установе са председником Управног и Надзорног одбора као и члановима ових стручних тела установе.

У неформалној атмосфери сви су се сложили да се у 2022.години радило пуно, нису изостали резултати, али да у 2023.години треба свакако тежити унапређењу рада у свим сегментима рада Дома здравља Ниш.

Посебно је неопходно фокусирати се на превентивни рад, реализацију скрининга као и едукацију запослених, јер улагање у људске ресурсе је и један од стратешких циљева установе.

Сви присутни су пожелели запосленима и свим грађанима срећну и здраву Нову 2023.годину.