Тренинг на тему “ Процена и терапијски поступци у активностима храњења и пијења код деце са потешкоћама у развоју“ одржан је у Београду 15.05. и 16.05.2024. године у Центру за заштиту деце и омладине. Едукатори су стручњаци из Центра за пружање услуга у заједници Мали дом из Загреба, који су поделили своја искуства, знања и стратегије за унапређење ових вештина код деце предшколског узраста са вишеструким сметњама, а које ће стручњаци у Развојним саветовалиштима моћи да имплементирају у индивидуалне планове за децу која имају овакве потешкоће, као и да делују у правцу превенције евентуалних и даљих поремећаја у исхрани.