ЗДРАВ ГРАД – ТО СИ ТИ! ДАН ЗДРАВИХ ГРАДОВА 20. МАЈ 2020.Г.

Делећи простор и ресурсе једне заједнице, њене предности и изазове, свако од нас доприноси изградњи финог друштвеног ткива које један град може учинити отпорним на непредвиђене околности и спољашње притиске, а истовремено чини развојни резервоар за црпљење економских и других креативних могућности у редовним околностима.

Људи су природно забринути за сопствено здравље, здравље других блиских особа, пријатеља и колега, и из жеље да се понашају одговорно према другима, постављају питања усмерена на значај личног деловања. Можда ниједна слична ситуација попут епидемије, не наглашава тако добро значај личне одговорности свакога од нас за постизање циљева које смо као заједница прописали и прихватили.

 

Светска здравствена организација (СЗО) наводи низ достигнућа, чијем остварењу треба да тежи један здрав град:

  • чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање)
  • неговање екосистема који је стабилан у садашњости, и дугорочно одржив
  • снажна заједница, у којој се баштине односи међусобног уважавања и подршке
  • висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука које утичу на њихове животе, здравље и благостање
  • обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи итд.) за све становнике града
  • доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде контаката, интеракције и комуникације
  • разноврсна, витална и иновативна економија
  • повезаност са прошлошћу града, кроз везу са његовим културним наслеђем, као и са другим заједницама и појединцима
  • доступна и квалитетна здравствена заштита
  • добро здравље заједнице (високе вредности показатеља здравља и ниске вредности показатеља обољевања)