ЗА ДОМОВЕ ЗДРАВЉА ШИРОМ СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ОБЕЗБЕДИЛО 2,3 МИЛИОНА ЕВРА

Министар здравља др Златибор Лончар уручио је уговоре о финансирању и реализацији пројеката усмерених на унапређење квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити за 83 дома здравља, укупне вредности 270.000.000 динара односно 2,3 милиона евра.
Уручујући директорима домова здравља уговоре о бесповратним финансијским средствима, министар др Златибор Лончар истакао је да је чврсто опредељење министарства здравља да се квалитет здравствене услуге у примарној здравственој заштити додатно унапреди.
„Обилазио сам читаве ове године домове здравља широм наше земље, у местима где никада ни један министар здравља није био, јер нам је намера била да и кроз директан разговор са запосленима и пацијентима ових установа урадимо анализу функционисања ових здравствених установа, њихових кадрова, коришћења постојећих просторних капацитета и потенцијала медицинске и друге опреме, пре него што пређу под надлежност министарства, од 1.јануара. И сада знамо конкретно и прецизно шта сваком дому здравља у Србији недостаје, шта треба да се уради, шта да се реновира, или набави од опреме. И све ћемо то да решимо, јер имамо средства и имамо знања. А ови грантови су само први корак у том правцу, у циљу подизања квалитета услуга домова здравља. Али будите сигурни, да ћемо, са друге стране, увек инсистирати на одговорном управљању домовима здравља, на домаћинском и професионалном пословању, на труду и посвећености, и нећемо толерисати нерад, неактивност и неангажованост. Стога још једном честитам свима који су данас добили значајна финансијска средства, и позивам их да одмах крену у реализацију пројекта за које су добили грантове. А ја ћу наставити да обилазим домове здравља и друге здравствене установе наше земље и у наредном периоду, и наставићемо да улажемо у ове здравствене установе, наставићемо да у њима запошљавамо младе лекаре, да им омогућавамо специјализације, јер желимо да у сваком делу Србије, у сваком дому здравља грађанима буде доступна квалитетна и ефикасна здравствена услуга“ рекао је министар здравља.
Бесповратна финансијска средства Министарства здравља (грантови) за сваки дом здравља, у вредности до 3.500.000 динара, додељена су за пројекте који се односе на: пружање додатних здравствених услуга грађанима у области превенције и скрининга кардиоваскуларних болести и дијабетеса, малигних болести, повећање стопе вакцинације, као и за унапређење квалитета лечења, укључујући и побољшан приступ здравственим и превентивним услугама за осетљиве групе (жене, деца и омладина, Роми, старије особе и особе са инвалидитетом). Планирано је да спровођење пројеката у домовима здравља почне у децембру 2019. године и да траје 12 месеци.
Финансијска средства и подршка спровођењу програма грантова за пројекте усмерене на унапређење квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити обезбеђени су у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке.
Домови здравља су позвани да поднесу своје предлоге пројеката путем јавног конкурса. Евалуацију пројеката спровела је Комисија за имплементацију грантова Министарства здравља. Сходно одлуци министра здравља, заснованој на закључку Комисије, грантови за унапређење квалитета примарне здравствене заштите су додељени за реализацију укупно 91 пројекта у 83 дома здравља.
Финансијска помоћ омогућиће домовима здравља и да оснаже сопствене капацитете за јавне едукативне кампање за становништво и здравствено промотивне активности, као и да набаве додатни материјал и прибор потребан за пружање здравствених услуга, стручну литературу и друго, како би на што бољи начин одговорили потребама својих корисника и били оспособљени да пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.
Дом здравља Ниш добио је уговоре о грантовима за спровођење 4 пројекта просечне вредности по 3.500.000 динара (укупна вредност износи 14.000.000 динара) и то:
– „Унапређење здравствене заштите жена на територији Нишавског округа набавком два колпоскопа за Дом здравља Ниш“
Реализацијом пројекта очекује се већи обухват жена, већи број колпоскопских прегледа и скрининга на рак грлића материце, благовремено откривање и лечење почетних промена. Жене ће брже, без чекања бити обухваћене превентивним прегледима, благовремено ће бити откривене промене у раној фази и спроведено лечење.
– „Унапређење квалитета у лечењу кардиоваскуларних болести набавком холтера крвног притиска (24-часовно праћење) троканалног ЕКГ апарата и дефибрилатора за потребе Одељења интерне медицине у Дому здравља Ниш “
Предложеним пројектом биће обезбеђена опрема за правовремену дијагнозу и адекватан тртман кардиоваскуларних болести. Повећаће се доступност неопходних дијагностичких метода корисницима Дома здравља Ниш као и свим корисницима из мањих домова здравља који немају адекватну опрему или кадар и свима који имају потребу за квалитетном и правовременом превентивном и куративном здравственом заштитом.
– „Повећање обухвата сеоског становништва на територији града Ниш превентивним прегледима“
Циљ овог пројекта је повећан обухват превентивних и скриниг прегледа, благовремено откривање и лечење хроничних незаразних обољења. Становништво ће без заказивања и чекања моћи да обави превентивне прегледе, снимање ЕКГ-а, мерење крвног притиска и шећера у крви. Очекује се смањење броја оболелих од хроничних незаразних обољења и компликација од ових болести, смањење трошкова лечења, повећање квалитета живота, продужење радног и животног века и повећање задовољства корисника здравствених услуга.
– „Побољшање здравсвене заштите старих и непокретних лица обављањем лекарских прегледа у кућним условима“
Реализацијом пројекта постићиће се већи обухват старих, инвалидних лица након чега ће се лицима која су најтеже здравствено угрожена пружити континуирано кућно лечење и медицинска нега. Пројектом ће бити обухваћено око 600 корисника у 35 акција и он ће бити потпуно одржив у будућности.
Здравље становништва је један од најзначајнијих приоритета не само на локалу већ и на регионалном и националном нивоу.