УПУТСТВО ЗА ИЗАБРАНЕ ЛЕКАРЕ САЖЕТО ИЗ АЛГОРИТМА 5 ОД СТРАНЕ НАШЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ