ШТА ПЛАНИРАМО У 2020.ГОДИНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

  • Планирамо да унапредимо квалитет услуга
  • Планирамо боље услове за рад за запослене
  • Планирамо да становништво буде задовољно услугама које пружамо
  • Планирамо набавку нове медицинске опреме
  • Планирамо нове пројекте
  • Планирамо запошљавање младих лекара
  • Планирамо још доступнију здравствену заштиту
  • Планирамо да повећамо број превентивних активности*
    Планирамо да повећамо обухват становништва Националним скрининг програмима

ПЛАНИРАМО ДА БУДЕМО БОЉИ !