САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА УНИЦЕФ-а СА РУКОВОДСТВОМ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Захваљујући квалитету и резултатима примене породично орјентисаног модела раних интервенција у првих 5 општина (Београд/Раковица, Лесковац, Крагујевац, Ниш и Сремска Митровица), Министарство здравља препознало је овај програм као један од кључних за даље унапређење и ширење мреже услуга за децу са тешкоћама и сметњама у развоју и њихове породице широм Србије.
У среду 06.07.2022. године, организован је састанак УНИЦЕФ-а и директора Дома здравља Ниш, на коме су присуствовали практичари, професионалци запослени у Развојном саветовалишту, а у циљу дискутовања о свим могућностима које Кампања „Тама,мама ми смо са вама“ пружа у смислу унапређења рада тимова за ране интервенције, те квалитетнијих услуга за децу са тешкоћама и сметњама у развоју и њихове породице.
Да би рад Тима за рану интервенцију у Нишу и свих осталих Тимова у Србији, био још квалитетнији и стигао до сваког детета УНИЦЕФ ће пружити подршку у виду додатног опремања Развојних саветовалишта.
Планирано је да се прикупљеним средствима набави:
• асистивна технологија као подршка за свакодневно функционисање и напредовање детета тј. формира библиотека асистивних технологија,
• рачунари и дигитална опрема за рад путем видео-позива,
• дидактички материјали као и намештај прилагођен потребама деце и родитеља,
• транспортна средства како би се обављао рад на терену и стигло и до мањих места у округу.
Планирано је да у будућности центар, тј. седиште активности професионалаца Развојног саветововалишта и Тима за ране интервенције, када не обављају рад на терену, у кућним посетама породицама буде реконструисана садашња амбуланта „Чаир“ нишког Дома здравља.
Рад запослених у Развојном саветовалишту, замишљен је тако да пружи дијагностичку и терапијску подршку за децу и њихове породице, као и специјализоване обуке, тренинге и групни рад за родитеље и старатеље. Центар ће садржати посебно опремљене просторије за функционалну процену, дијагностику и просторије за групни рад, тако да подсећају на кућно окружење.