РЕДОВНА СПОЉНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ОД СТРАНЕ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

Редовна спољна провера квалитета стручног рада од стране стручних надзорника Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у Дому здравља Ниш обављена је дана 28. 11.2023. године.

Стручни надзорници извршили су проверу квалитета рада у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту жена и Служби за здравствену заштиту деце и школске деце. Начелници и главне сестре поменутих служби, омогућили су увид у медицинску документацију и стручни рад своје службе.