Распоред дежурства Дома здравља Ниш за време празника Сретење – Дан државности Србије 15; 16 и 17 фебруара 2020. године

Дом здравља Ниш, радиће по следећем распореду:

I Централни објекат Дома здравља
1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00

II Инфузиони пункт у Здравственој станици „Чаир“уз дежурство лекара: 07:00 – 20:00

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања
1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30
2. Сестре на терену 07:00 – 20:00

IV Служба поливалентне патронаже
1. Сестре на терену 07:00 – 14:00
2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту
1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00

VI Служба за лабораторијску дијагностику: 07:00 – 14:00