РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА ДАНА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ- 11. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

I Вакцинални пункт
 
1. Централни објекат Дома здравља Ниш (улаз бр.5) од 07:00-20:00 часова.
 
II Служба за здравствену заштиту одраслих
 
1. Централни објекат Дома здравља Ниш, ул.Војводе Танкосића 15, (Зелена зона) улаз бр.1 пружаће услуге пацијентима који немају симптоме ковид инфекције.
Радно време је од 07:00 до 20:00 часова.
 
2. Здравствена станица ,,Дуваниште“ (Црвена зона), ради као Ковид амбуланта у ул. Мајаковског бб.
Радно време је од 07:00 до 22:00 часова.
3. Здравствена амбуланта „Чаир“ (Црвена зона), ради као Ковид амбуланта у ул. Зетској бр.2 и прима пацијенте сумњиве на ковид инфекцију.
Радно време је од 07:00 до 22:00 часова.
4. Здравствена станица ,,Бранко Бјеговић“ (Црвена зона), ради као Ковид амбуланта у ул. Инжењера Бирвиша бб.
Радно време је од 07:00 до 22:00 часова.
 
5. Инфузиони пункт у здравственој станици „Никола Тесла“ (Зелена зона) пружаће услуге свим пацијентима који немају симптоме ковид инфекције а којима је потребно ординирање инфузионе терапије.
Радно време је од 07:00 до 20:00 часова.
 
 
III Служба за здравствену заштиту деце
 
1. Централни објекат Дома здравља Ниш,
– улаз број 2 намењен је деци са симптомима ковид инфекције (Црвена зона)
Радно време је од 07:00 до 22:00 часова.
 
– улаз број 3 намењен је осталој болесној деци.
Радно време је од 07:00 до 20:00 часова.
 
 
IV Служба за лабораторијску дијагностику
 
1. Централни објекат Дома здравља Ниш, улаз бр. 1 (Зелена зона) за особе без симптома ковид инфекције у периоду од 07:00 до 14:00 часова.
2. Здравствене станице „Дуваниште“, „Чаир“ и „Бранко Бјеговић“- Ковид амбуланте (Црвена зона) за особе са симптомима ковид инфекције у периоду од 07:00 до 20:00 часа.
 
V Служба за радиолошку дијагностику
Здравствена станица ,,Дуваниште“„Чаир“ и „Бранко Бјеговић – Ковид амбуланта (Црвена зона), у ул. Мајаковског бб. за особе са симптомима ковид инфекције.
Радно време је од 07:00 до 22:00 часа.
 
VI Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 
1. Дежурство је организовано у просторијама Завода за хитну медицинску помоћ у периоду од 07:00-20:00 часова и од 20:00-07:00 часова.
 
VII Служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање
 
1. Одељење „Центар“, улица Рајићева бр. 22.
Тимови лекар-сестра у периоду од 07:30 до 14:30 часова.
Медицинске сестре/техничари радиће на терену од 07:00-20:00 часова.
 
VIII Служба поливалентне патронаже
 
1. Рад на терену организован је у периоду од 07:00 до 14:00 часова.
Телефонско саветовалиште пружа услуге од 07:00 до 20:00 часова.