РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У ПРОСТОРИЈАМА САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

У просторијама Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, спец.мед.психологије Ђорђевић Јелена одржала је радионицу на тему вршњачког насиља, правилних начина решавања конфликта и асертивности, ученицима Основне школе „Свети Сава“.

Све већи пораст вршњачког насиља у школама и ван њих је проблем са којим се удружено морају борити држава, институције и родитељи. Један од начина су и превентивне активности које имају за циљ да науче децу како да препознају насиље, реагују у случају истог и како мирно решавати одређене конфликте како до насилног понашања не би ни дошло.
Ненасилна комуникација подразумева да не оцењујемо поступке и исказе других, већ пре да се посветимо ономе што осећамо и да изложимо наше жеље или потребе. Ненасилна комуникација подразумева став да смо и ми (као и друга страна) одговорни за своје поступке.
Упознајемо и себе и друге и лакше долазимо до решења. Комуницирати ненасилно значи уважавати себе и друге и не испољавати бес.