Оглас за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време за следеће радно место: доктор медицине специјалисте изабраног лекара за жене (специјалиста гинекологије и акушерства) – 1 извршиоц

Оглас можете преузети у целости овде