Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 месеца због замене радника на боловању

Оглас можете преузети овде.