ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „РИЗИЦИ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ И ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЗДРАВЉЕ“ У О.Ш.“УЧИТЕЉ ТАСА“

Психолог Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, одржао је 31.10.2019.године предавање на тему „Ризици у адолесценцији и фактори који утичу на здравље“ ученицима осмог разреда основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу.

Адолесценција је развојни период у којем се завршава одрастање. То је веома буран период како за адолесцента, тако и за породицу. Адолесцент тражи сопствени идентитет, може имати честе сукобе са ауторитетима, а размишља и о својој сексуалној орјентацији и сазревању сексуалног идентитета. У релативно кратком периоду млада особа мора упознати, савладати и правилно усмерити своје нагонске пулзије. Такође, адолесцент треба пронаћи праву меру у поступку испуњавања очекивања околине, али и сопстених очекивања. Задатак одвајања од родитеља (у нашој средини превасходно психолошког, у смислу преузимања веће одговорности, зрелијег понашања и сл.), још један је од изазова. Породица често не зна како да изађе на крај са различитим изазовима са којима се среће у току овог развојног периода, јер адолесценција се не дешава само адолесценту, већ и читавој породици. Период адолесценције је свакако период највеће организаторске, али, на жалост, и дезорганизаторске моћи у односу на остале развојне периоде у животу.