ОБАВЉЕН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Већ је устaљена пракса да су уторак и петак дани када грађани и запослени у установи имају могућност да разговарају са директором Дома здравља Ниш, да изнесу своје проблеме и дају сугестије.

Директор Дома здравља проф.др Милорад Јеркан је и данас у присуству својих сарадника обавио разговоре са заинтересованим суграђанима, а све у циљу ефикаснијег решавања изнетих проблема.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.