ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТРУДНИЦЕ

У току трајања ванредног стања обим прегледа у току физиолошке труднoће:

1. Ултразвучни прегледи од 11. до 13. недеље ради пренаталне дијагностике и између 22. и 24.недеље (ехо аномалија плода)

 

2. Лабораторијске анализе једном у триместру

 

3. 36./37. недеља припрема за порођај и KTG

 

4. Прегледи се не заказују већ труднице у горе наведeним терминима се јављају Cлужби за здравствену заштиту жена ул. Немањина бр 48а,сваког радног дана од 07:00 до 18:00 h.