ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНФУЗИОНОГ ПУНКТА У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ,,ЧАИР“

Здравствена станица „Чаир“ Дома здравља Ниш , почев од 18.05.2021. године ради као инфузиони пункт у зеленој зони.
Радно време инфузионог пункта је од 07:00 до 20:00 часова сваког радног дана, викендом и празником.
Инфузиони пункт у здравственој станици „Никола Тесла“ не дежура више викендом (почев од 22.05.2021. године).