ОБАВЕШТЕЊЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС