Обавештење и одлука о избору кандидата у радни однос

Обавештење и одлука о избору кандидата у радни однос