НАЈАВА!!! РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА“

У просторијама Развојног саветовалишта Дома здравља Ниш, дана 22. 02. 2020. године од 11:00 часова одржаће се радионица на тему „Рана интервенција“.

„Интервенције у раном детињству представљају пружање подршке и ресурса породицама мале деце од стране чланова неформалних и формалних мрежа друштвене подршке које и непосредно и посредно утичу на функционисање детета, родитеља и породице.“ (Dunst, 2000)
ЗНАЧАЈ РАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
За децу са развојним тешкоћама, кашњењем и инвалидитетом, ране интервенције су од суштинске важности за оптимални развој.
Способност брзог учења у раном узрасту- прве године живота су важне за способност детета да учи и гради односе пуне поверења. Већина неуронских веза у мозгу гради се у том периоду и тада се поставља основа за даље учење. Према истраживањима, да би се искористиле кључне фазе развоја мозга, надокнадила кашњења у развоју у првим годинама, побољшао живот најугроженије деце, допринело прекидању зачараног круга сиромаштва, насиља и других негативних појава у каснијем животу, улагање у ране интервенције је најделотворнији одговор.
Рано препознавање и процена потреба за подршком код деце са развојним тешкоћама помажу у обезбеђивању одговарајућих раних интервенција. Потенцијал за развој мозга је највећи у првим годинама живота.
Ране интервенције су интегрисан, међуресорни, трансдисциплинарни систем стручних услуга намењен породицама деце са кашњењем у развоју, инвалидитетом, атипичним понашањем, социјалним и емоционалним тешкоћама, или малој деци која имају велике шансе да испоље кашњење пре поласка у школу услед лоше исхране, хроничних обољења, других биолошких фактора или фактора окружења.
Најважнији фактори везани за бољу прогнозу за децу са АСД (поремећаји из спектра аутизма) и са свим развојним поремећајима су рана идентификација и прикладна рана интервенција. Доказано је да рана интервенција у раном развојном добу (2 – 4 године) узрокује дугорочне позитивне ефекте на свеукупан даљи развој детета. Интервенција у раним развојним стадијумима има највећу могућност умањења краткотрајних и дугорочних последица које развојне потешкоће и поремећаји имају на живот детета и породице. Што раније идентификујемо поремећаје у развоју, раније ћемо почети интервенцију, чак и ако још немамо успостављену дијагнозу, и тако добити боље резултате, тиме умањујући развојни заостатак деце с ризиком у односу на типичне вршњаке и побољшати њихово укључење у друштво!