„НАДОКНАДА ЗА ТУЂУ НЕГУ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ“- РАДИОНИЦА У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

У просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање 06.11.2019. године, са почетком од 10:00 часова, одржаће се радионица на тему „Надокнада за туђу негу и телесно оштећење“. Намењена је свим заинтересованим корисницима као и члановима њихових породица.
Радионицу ће водити социолог.