МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДЕ ЊИХОВОГ РАЗВОЈА

Све су моторичке способности једним делом урођене, и не само урођене већ и генетски лимитиране, а другим делом стечене током живота путем телесног вежбања. Према томе, свака од њих се у већој или мањој мери може развијати, посебно уколико се утицаји врше у тзв. сензитивним периодима, тј. у периодима када су могући утицаји највећи.

Презентацију Моторичке способности и методе и њиховог развоја можете погледати овде