Класификација развојних поремећаја деце

Оштећење сензорних функција (оштећења вида, слуха, поремећаји тактилне осјетљивости, бола, додира, кретања и равнотеже
Поремећаји конгнитивних функција (интелигенције, пажње, перцептивних функција)
Поремећаји локомоторних функција – сви поремећаји који онемогућавају кретање и комуникацију детета
Хронична обољења детета
Тежи емоционални поремећаји (ђечије неурозе, психозе итд)
Тежи поремећаји социјализације (хиперактивно дете, хипоактивно, агресивно дете)
Комбиноване сметње

Презентацију Деца са сметњама у развоју можете преузети овде