Ментално здравље у адолесцентном добу

  • Упознати присутне са појмом менталног здравља и менталном хигијеном.
  • Указати на штетне факторе у адолесцентном добу.
  • Упознати присутне са болестима зависности и нјиховим штетним последицима

Овде можете погледати презентацију