Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 26. јун – активности Дома здравља Ниш

Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 2020. године обележава се дана 26.06.2020.године под слоганом „Више знања за бољу негу”. Слоган је изабран како би указао на постојање бројних дезинформација у вези са дрогама и има за циљ да нагласи значај адекватног информисања за планирање и спровођење активности усмерених на смањење негативног утицаја дрога на здравље и безбедност појединаца и друштва, као и за побољшање међународне сарадње на овом пољу.
Саветовалиште за младе Дома здравља Ниш у току целе године предузима низ мера и активности на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци. Психолози и педијатри овог саветовалишта организују бројна интерактивна предавања и радионице намењене младима која се одржавају у основним и средњим школама али и у просторијама Саветовалишта за младе. У оквиру Саветовалишта за младе организује се и индивидуални здравственоваспитни рад са младима на тему превеницје злоупотребе психоактивних супстанци.
Мултидисциплинарни тим овог саветовалишта активно учествује у бројним промотивним акцијама како у објекту Дома здравља Ниш тако и у локалној заједници и врши поделу стручних савета здравствено промотивног материјала. Запослени у саветовалишту бројним гостовањима у медијима пружају јасну поруку младима о неговању здравих стилова живота и превеницји злоупотребе психоактивних супстанци.
Укључивање што већег броја партнера у обележавањуМеђународног дана против злоупотребе и незаконите трговине дрогама доприноси унапређењу јавног здравља и даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога.
Више о кампањи на:https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day