СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА КОВИД-19 У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Помоћник директора Дома здравља Ниш Данијела Нешић у изјави за ТВ „ПРВУ“ и ТБ “Б92“ говорила је о серолошком тестирању којим се детектују антитела на корона вирус. Ово тестирање врши се у здравственој станици „Дуваниште“ и Централном објекту Дома здравља Ниш.
 
I Серолошко тестирање о трошку државе на присуство антитела на SARS-CoV-2 вирус укључује следеће групе:
1. Особе које треба да се хоспитализују (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице). Тестирање се врши применом брзих имунохрмоатографских тестова. Особе код којих се докаже присуство IgMантитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спровеоди тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним. Истовремено се издаје и упут од стране изабраног лекара за болничко лечење.
2. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту (бронхоскопија, гастроскопија, спирометрија…). Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминсцентном методом. Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спровеоди тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.
3. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентским домовима итд.) након процене надлежне епидемиолошке службе. Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова. Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спровеоди тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.
 
II Серолошко тестирање на COVID-19 плаћају следеће категорије:
1. Држављани републике Србије који напуштају територију Републике Србије а неиспуњавају индикације за тестирање о трошку државе.
2. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. 3. Групни захтеви лица запослених у правном субјекту уз претходну најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узроке.
4. Појединачни захтеви.
Грађани су у обавези да са собом понесу признаницу као доказ да су извршили уплату од 1.200,00 динара на жиро рачун број 840-17750-34 Републичког фонда за здравствено осигурање.