ЕДУКАЦИЈА ОСНОВАЦА О ШТЕТНОСТИ ДУВАНСКОГ ДИМА

Поводом Националног дана борбе против дуванског дима, поред осталих активности Саветовалишта за младе, психолог Ђорђевић Јелена, одржала је предавање ученицима VII разреда ОШ „Иво Андрић“ у Нишу 31.01.2020.године.
Пушење код младих научено је понашање, а у том процесу учења и усвајања навике пушења пресудну улогу особито имају вршњаци и одрасле особе у најближем окружењу у којем млади пушачи одрастају. Истраживања о пушењу код младих управо показују ту важност социјалног утицаја, али такође показују да одређени проценат испитаних младих пушача пуши јер им то годи, а таквих је све више како су старији. Осим штетног дејства цигарета на организам младих, што је темељни проблем код пушења, такође се повећава и опасност од конзумације других психоактивних супстанци, посебно алкохола и марихуане.
У Србији пуши око 8% основаца и 37, 5% средњошколаца, без битних разлика у односу на пол и место становања. Део превентивног процеса је, осим едукативних предавања и радионица, оспособљавање деце и младих да стекну вештине, да одоле притисцима вршњака и одбију цигарету, да донесу одлуку да не пуше, да разумеју последице пушења, као и да стичу самопоуздање.