ЈАВНА НАБАВКА БР. 9-7/20 НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

  • /01.07.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /01.07.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /14.07.2020./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде
  • /18.07.2020./ Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде