ЈАВНА НАБАВКА БР. 6/21 – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде