ГРАЂАНИ И ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ НА ПРИЈЕМУ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан је данас са својим сарадницима обавио пријем грађана и запослених у установи, који овим путем могу да укажу на постојеће проблеме, да упуте критике и похвале, али и да дају сугестије везане за рад Дома здравља у циљу што квалитетнијег пружања услуга.

Грађани и запослени у установи имају прилику да сваког уторка и петка разговарају са директором Дома здравља Ниш, a заказивање термина се врши путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.