ДОМ ЗДРАВЉА НИШ ПРИДРУЖУЈЕ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ

Дом здравља Ниш поводом обележавања Међународног дана младих 12.августа 2020. године, подржава идеју да су млади људи извор многих идеја за иновације. Према проценама Уједињених нација половина светске популације је млађа од 25 година. Први пут је Међународни дан младих обележен 2000. године и има сврху да скрене пажњу на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената. Током овог дана државе, институције, организације и активисти широм света скрећу пажњу на питања која утичу на положај омладине у друштву. У Србији се обележава од 2007. године, када је основано Министарство омладине и спорта.
Министарство омладине и спорта ради на томе да сва министарства младе поставе као приоритет и фокус и настоји да се за ту популацију одвоји више средстава и на нивоу општина и градова. Дом здравља Ниш има идеју да на различитим пословима ангажује велики број младих и тако допринесе унапређењу превентивних активности у циљу повећања нивоа свести о здравим стиловима живота.
Ове године запослени у Саветовалишту за младе Службе за здравствену заштиту деце и школске деце на скроман начин уз минималне активности обележиће овај за младе значајан датум.