АНТИБИОТИЦИ И МОРТАЛИТЕТ- ОД ПЕНИЦИЛИНА ДО РЕЗИСТЕНЦИЈЕ

Програм континуиране медицинске едукације на тему
„Антибиотици и морталитет- од пеницилина до резистенције“ аутора мр сци мед Данијеле Цветковић, одржан је 08.06.2024. год.у Амфитеатру Дома здравља Ниш.
Програм је био акредитован за све здравствене профиле и слушаоци су добили по 5 бодова за продужење лиценце.
Интересовање је било велико . Полазници су сазнали о најзаступљенијим резистентним бактеријама у Србији ,и начинима борбе против бактеријске резистенције.