Адолесценција

Адолесценција (од лат. adolescere – „расти, сазревати“) представља прелазно и најобимније доба човековог развоја. Адолесцент више није дете, али још увек није ни одрастао човек. Овим прелазним добом обухваћено је и безброј проблема младе личности. Адолесценција преко полне зрелости води ка интелектуалној, емоционалној и социјалној зрелости.

Свако људско биће се, у психолошком смислу, развија целог живота. Међутим, ипак постоје неки периоди и фазе када је овај развој интензивнији и значајнији јер утиче на стварање или суштинску реорганизацију психичког бића, његових базичних особина и психичке структуре. Последњи такав значајни период је адолесценција, током које се дотадашња деца преображавају у одрасла бића, како по свом телесном изгледу, тако и по психолошком и социјалном функционисању.

Презентацију Адолесценција – мост између детинства и одраслог доба можете преузети овде

Извор Википедија