ТЕМА ДАНАШЊЕГ ПРИЈЕМА КОД ДИРЕКТОРА – ЗДРАВСТВЕНО СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Заинтересованим грађанима и запосленима у установи омогућено је да изнесу своје сугестије на рад дома здрaвља и да изнесу своје личне проблеме.

У току данашњег пријема, директор Дома здравља Ниш, проф. др Милорад Јеркан са својим саговорницима разматрао је могућности решавања појединих здравствено социјалних проблема. Тиме је исказана друштвена одговорност и брига према свим нашим корисницима.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.