ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-4/19-1 НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

  • /27.09.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /27.09.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /04.10.2019./ Измењена конкурсна документација можете преузети овде.
  • /18.10.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /18.10.2019./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде.
  • /31.10.2019./ Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.
  • /08.11.2019./ Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.