„ЗДРАВЕ НАВИКЕ ЗА ЗДРАВЕ ЗУБЕ“

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце је данас обавило едукативно-здравствено васпитни рад са децом у основној школи „Стеван Синђелић“ у селима Каменица и Бреница.
Здравствени радници су овом приликом на моделу демонстрирали технику прања зуба и одржали кратко предавање на тему „Исхрана и каријес“, поштујући све епидемиолошке мере заштите.